หน้าแรก / ข่าวมหาวิทยาลัย / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 สิงหาคม 2558

รับเข็มกลัดพระราชทาน “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”

 

 

รับเข็มกลัดพระราชทาน “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”

 
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

ณ ห้องรองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

โดยสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับเข็มกลัดพระราชทาน “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”

กลับหน้าข่าวหลัก