หน้าแรก / ข่าวมหาวิทยาลัย / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กรกฎาคม 2558

กองทุนศิษย์ครูช่างไทย-เยอรมัน รับสมัครนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับทุนการศึกษา

กองทุนศิษย์ครูช่างไทย-เยอรมัน รับสมัครนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2559 นักศึกษาท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม .... ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 นี้เท่านั้น

กองทุนศิษย์ครูช่างไทย-เยอรมัน รับสมัครนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับทุนการศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก