ข่าวกิจกรรมคณะ

9 กุมภาพันธ์ 2561

ต้อนรับอาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเยี่ยมชมและดูงานการสอนหน้าชั้นเรียนฯ

ต้อนรับ

อาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เยี่ยมชมและดูงานการสอนหน้าชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 

 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 

 


ต้อนรับอาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเยี่ยมชมและดูงานการสอนหน้าชั้นเรียนฯ

กลับหน้าข่าวหลัก