ข่าวการศึกษา

14 กันยายน 2560

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560

 

***ดูตารางสอบแยกภาควิชาได้ตามไฟล์แนบคะ

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

กลับหน้าข่าวหลัก