ข่าวกิจกรรมคณะ

9 พฤศจิกายน 2561

ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์ ให้สัมภาษณ์ รายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ ในวันที่ 9 พ.ย. 2561

วันนี้ (9 พ.ย. 61) ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้สัมภาษณ์ รายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ ออกอากาศสด เวลา 8.30-09.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  ประเด็น นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน (ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า)

ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์ ให้สัมภาษณ์ รายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ ในวันที่ 9 พ.ย. 2561

กลับหน้าข่าวหลัก