ข่าวกิจกรรมคณะ

6 ตุลาคม 2564

เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีศิษย์เก่าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า โอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

และตัวแทนอาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


 

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.45 – 14.00 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและตัวแทนอาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า พร้อมด้วยคุณกิตติ เจริญวิทิตกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรมและผู้สนับสุนนคณะ เข้าแสดงความยินดีกับคุณศุภชัย เอกอุ่น ศิษย์เก่าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 15

 

เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีศิษย์เก่าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า โอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กลับหน้าข่าวหลัก