ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

1 กุมภาพันธ์ 2564

รับสมัครผู้ประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน (ครั้งที่ 2)

รับสมัครผู้ประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน (ครั้งที่ 2)

ณ บริเวณชั้น 1 ด้านภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)


มีกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 1 มีนาคม 2564

และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ 2 มีนาคม 2564

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รับสมัครผู้ประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน (ครั้งที่ 2)

กลับหน้าข่าวหลัก