ข่าวทุน/วิจัย

3 กันยายน 2564

สนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เรื่อง สนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2564

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

สนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

กลับหน้าข่าวหลัก