ข่าวสมัครงาน

23 สิงหาคม 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ เลขที่1415 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1415

จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้แก่


- นายณัฐพล  ปันมาละ -


กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

เวลา 09.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ เลขที่1415 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก