ข่าวสมัครงาน

28 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1  อัตรา 

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

                                  

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร.02-555-2000 ต่อ 3271 

ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก