ข่าวประชาสัมพันธ์

28 เมษายน 2564

ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 3

ประกาศ มจพ.

เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว

จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 3

ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 3

กลับหน้าข่าวหลัก