ข่าวทุน/วิจัย

22 เมษายน 2564

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ฉบับประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน

กลับหน้าข่าวหลัก