ข่าวทุน/วิจัย

22 เมษายน 2564

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ฉบับประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กลับหน้าข่าวหลัก