ข่าวการศึกษา

10 มิถุนายน 2564

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษา วุฒิ ม.6 2564

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประจำปีการศึกษา 2564

 

รายละเอียดประกาศ (คลิก)

 

โดยรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
จะประกาศวันที่ 11 มิถุนายน 2564  เวลา 13.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษา วุฒิ ม.6 2564

กลับหน้าข่าวหลัก