ข่าวการศึกษา

27 พฤษภาคม 2564

กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (ADMISSION) ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี 2564

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (ADMISSION)

ระดับปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564

 

- โครงการ ADMISSION 1 (คลิก)

- โครงการ ADMISSION 2 (คลิก)

 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง E-mail ของแต่ละสาขาวิชา

หรือ E-mail: rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (ADMISSION) ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี 2564

กลับหน้าข่าวหลัก