ข่าวกิจกรรมคณะ

14 พฤศจิกายน 2562

ทีมนักศึกษาและคณาจารย์ เข้ามอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ มจพ.

 

ทีมนักศึกษาและคณาจารย์ เข้ามอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ มจพ.

 

               ทีมนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการจำลองเทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 2 (The 2nd International College Student Invitational Competition of Technology Simulation for High-speed Railway Construction) ภายใต้หัวข้อ การออกแบบคอนกรีตไหลเข้าแบบด้วยตัวเอง (Self-compacting concrete) ในงานก่อสร้างพื้นคอนกรีตสำหรับรถไฟความเร็วสูง ณ ประเทศจีน มีทีมนักศึกษาประกอบด้วย

1.      นายภูวดล       ใยยินดี           นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2.      นายนิติภูมิ       ขุนฤทธิ์           นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3.      นายจำรัส         แดงสวัสดิ์         นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม     

 

         ในการนี้ทีมนักศึกษาและคณาจารย์ ได้เข้ามอบรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจร่วมกันในนาม มจพ. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการนโยบายและแผนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น.

 

           และสืบเนื่องจากรางวัลที่ได้รับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทผู้จัดงานคอนกรีต เอเชีย 2018 ซึ่งเป็นบริษัทจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมคอนกรีต ที่รวบรวม งานทางด้านคอนกรีตและซีเมนต์อย่างครบวงจร รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้ก้าวไปในระดับโลก มาบันทึกเทปเพื่อสัมภาษณ์ทีมนักศึกษาและคณาจารย์ เกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับและประสบการณ์ในการแข่งขันระดับนานาชาติ และการนำไปต่อยอดโครงการในอนาคต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นำเสนอเรื่องราวความสามารถของเด็กไทยในงานคอนกรีต เอเชีย ที่จะจัดขึ้นในปีหน้านี้

 

 ปชส.มจพ/ข่าว

 ปชส.ครุศาสตร์ฯ/ภาพ

ทีมนักศึกษาและคณาจารย์ เข้ามอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ มจพ.

กลับหน้าข่าวหลัก