ข่าวสมัครงาน

31 ตุลาคม 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควัชาครุศาสตร์โยธา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 


ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา  สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา 


ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควัชาครุศาสตร์โยธา

กลับหน้าข่าวหลัก