ข่าวสมัครงาน

29 ตุลาคม 2562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร สำนักงานคณบดี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ สังกัดสำนักงานคณบดี

 

ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา


ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร.02-555-2000 ต่อ 3271 หรือ 3273

ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร สำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก