ข่าวสมัครงาน

28 ตุลาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

 

                                    ตำแหน่งเลขที่ 395    - นายสมพงค์  บางยี่ขัน

                                    ตำแหน่งเลขที่ 418    - นายคเณศ  จุลสุคนธ์


ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  ณ สำนักงานคณบดี 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

 ในเวลาทำการ หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก