ข่าวกิจกรรมคณะ

24 ตุลาคม 2562

คณบดี ผู้บริหาร บุคลากรและตัวแทนนักศึกษาคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะฯ

คณบดี ผู้บริหาร บุคลากรและตัวแทนนักศึกษาคณะ   เข้าร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจำปี 2562  

 

       รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดี ผู้บริหาร บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562  ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 215 ปี  (18 ตุลาคม 2562)   ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

คณบดี ผู้บริหาร บุคลากรและตัวแทนนักศึกษาคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะฯ

กลับหน้าข่าวหลัก