ข่าวทุน/วิจัย

24 ตุลาคม 2562

สำนักวิจัยฯ มจพ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เฯ ประเภททุนส่งเสริมนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประเภท ทุนส่งเสริมโครงการนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stri.kmutnb.ac.th/site/index.phpfส่งงานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักวิจัยฯ มจพ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เฯ ประเภททุนส่งเสริมนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

กลับหน้าข่าวหลัก