ข่าวสมัครงาน

25 ตุลาคม 2562

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมาหวิทยาลัย ตน.อาจารย์ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมาหวิทยาลัย ตน.อาจารย์ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก