ข่าวสมัครงาน

2 กันยายน 2562

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 522

 

      - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก -

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

กลับหน้าข่าวหลัก