ข่าวสมัครงาน

15 สิงหาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รหัส พษ 495

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือ


      - นายรภัสสิทธิ์  เทพทอง -


ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานพิเศษในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัว 

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันที่  30 สิงหาคม 2562 

 ภายในเวลา 16.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก