ข่าวสมัครงาน

11 มีนาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ สังกัดภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเลขที่ 410  - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

                       

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ สังกัดภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก